Asset Publisher Asset Publisher

Oferta łowiecka

Na terenie Nadleśnictwa Żagań znajduje się 8 obwodów łowieckich, z czego 7 jest dzierżawionych przez koła łowieckie, a 1 obwód jest przeznaczony na Ośrodek Hodowli Zwierzyny i zarządzany jest przez sąsiednie Nadleśnictwo Wymiarki.

Jako jednostka nadrzędna Nadleśnictwo Żagań sprawuje nadzór nad 5 obwodami łowieckimi, dzierżawionymi przez 5 kół łowieckich.