Asset Publisher Asset Publisher

Ćwiczenia taktyczno-bojowe Kompani Gaśniczej "Żagań" WOO

Na terenie Nadleśnictwa Żagań odbyły się ćwiczenia manewrowe poziomu taktyczno-bojowego.

W dniu 07 października 2017 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu przy współudziale Nadleśnictwa Żagań przeprowadziła na terenie kompleksu leśnego Leśnictwa Kowalice, ćwiczenia manewrowe poziomu taktyczno-bojowego. Ćwiczenia miały na celu praktyczne sprawdzenie potencjału ratowniczego oraz doskonalenie umiejętności współdziałania sił i środków Kompanii Gaśniczej "Żagań" WOO podczas pożarów kompleksów leśnych.

W organizowanych ćwiczeniach brały udział:

  • siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) z powiatu żagańskiego tworzące struktury Kompani Gaśniczej ,,Żagań” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego (WOO) ,,Żagań”
  • służby leśne Nadleśnictwa Żagań.

W oparciu o szczegółowy plan przebiegu ćwiczeń realizowano założenia polegające na prowadzeniu działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożaru lasu z wykorzystaniem dużej ilości związków taktycznych sił i środków jednostek PSP i OSP, przy współdziałaniu Lasów Państwowych. Bardzo ważnym elementem ćwiczeń było doskonalenie współpracy ze służbami leśnymi Nadleśnictwa Żagań.