Lista aktualności Lista aktualności

SPOTKANIE ŁOWIECKIE W STAROSTWIE POWIATOWYM

W dniu 03 lipca 2017 r. z inicjatywy Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze oraz Pana Henryka Janowicza Starosty Powiatu Żagańskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Żagań oraz myśliwymi prowadzącymi gospodarkę łowiecką na ziemi żagańskiej.

Spotkanie poświęcone zostało sprawom współdziałania kół łowieckich z samorządem powiatowym, szczególnie w kontekście zawierania w przyszłym roku nowych umów na dzierżawę obwodów łowieckich oraz współpracy z rolnikami. Starosta żagański przedstawił sprawozdania wszystkich kół łowieckich, które dzierżawią obwody polne. Podkreślił także, że docenia działania i pracę myśliwych podejmowaną na rzecz ojczystej przyrody.

Łowczy Okręgowy Jacek Banaszek omówił procedury formalno-prawne związane
z przygotowaniem dokumentacji w celu zawarcia nowych umów dzierżawy obwodów łowieckich. Poruszył także kwestię związaną z zaawansowaniem tworzonego obecnie Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego oraz niezwykle istotną problematykę dotyczącą wirusa ASF.

Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Zielonej Górze Andrzej Skibiński przedstawił możliwości prawne osób fizycznych, w kontekście wyłączenia swoich nieruchomości z granic obwodu łowieckiego.

W trakcie dyskusji poruszono problematykę bytności dzikich zwierząt na terenach miejskich. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że w tej kwestii bardzo istotna jest kampania uświadamiająca społeczeństwo odnośnie postępowania (nie dokarmianie zwierząt, nie wyrzucanie odpadów np. skoszonej trawy, owoców, resztek pożywienia itp.) oraz właściwego zachowania się w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem. Przedstawiono także prawne możliwości wprowadzenia odstrzałów redukcyjnych.