Lista aktualności Lista aktualności

RATUJMY SKOWRONKI

Wraz z nadejściem wiosennej pogody ruszyła kolejna edycja kampanii informacyjno-edukacyjnej pod nazwą "RATUJMY SKOWRONKI".

RATUJMY SKOWRONKI to cykliczna akcja i wspólna lubuska inicjatywa, której celem jest zapobieganie wypalaniu traw oraz informowanie społeczeństwa o negatywnych skutkach oddziaływania ognia na środowisko przyrodnicze. Kampania kierowana jest zarówno do najmłodszych jak i osób starszych, a skuteczność jej oddziaływania na świadomość społeczną widać w statystykach pożarowych ostatnich lat – należy jednak pamiętać, że tylko konsekwentnie i z szerokim zaangażowaniem prowadzone działania przynoszą trwałe i pozytywne efekty.

Ponadto informujemy, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej rolnicy mogą starać się o dopłaty do gruntów rolnych. Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego stanowi, że producentom rolnym przysługują płatności na będące  w jego posiadaniu grunty rolne utrzymane w dobrej praktyce rolnej przez cały rok. Wypalanie traw jest działaniem wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej mówi, że zabronione jest wypalanie roślinności na łąkach i pastwiskach, nieużytkach oraz rowach i na pasach przydrożnych, jak również wypalanie ścierni i słomy oraz łętów ziemniaczanych. W związku z powyższym rolnicy dopuszczający się wypalania mogą zostać pozbawieni dopłat z funduszów Unii Europejskiej.