Lista aktualności Lista aktualności

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Jesień to pora roku w której leśnicy przystępują do poszukiwań szkodników zimujących w ściółce.

Nadleśnictwo Żagań jak również pozostałe jednostki w RDLP Zielona Góra przystąpiły do wykonywania jesiennych poszukiwań szkodników. Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny służą do oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez szkodniki liściożerne, głównie takich gatunków, jak: strzygonia choinówka, poproch cetyniak, siwiotek borowiec (zawisak) - (gatunki te zimują w stadium poczwarki w ściółce pod okapem drzewostanu), barczatka sosnówka - (zimuje gąsienica), osnuja gwiaździsta - (zimuje larwa bez oprzędu) oraz gatunków z rodziny borecznikowatych - (zimują larwy w oprzędach kokonach). Poszukiwania poprzedzane są szkoleniem służby leśnej z zakresu wykonywania tej czynności gospodarczej.

W dniu 24.11.2017 r. odbyło się szkolenie dla służby leśnej nadleśnictwa. Szkolenie odbyło się w Leśnictwie Podlaski w oddz. 226 g. Przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych czynności omówiono szczegółowo zagadnienia teoretyczne, przekazano informację o tym jakich gatunków szkodników możemy się spodziewać podczas poszukiwań. Szczególną uwagę zwrócono na dokładne przeszukiwania strefy pnia gdzie znajduje się najwięcej gąsienic barczatki. Ponadto zwrócono uwagę na dokładne przeszukanie spękań kory całego obwodu odziomka na okoliczność obecności kokonów borecznika.

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny wykonuje się w stałych partiach kontrolnych (PK), wyznaczanych w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat na polecenie nadleśniczego. Wielkość stałej partii kontrolnej wynosi około 1 ha. Liczbę partii kontrolnych ustala się w zależności od siedliska, wieku i powierzchni drzewostanu .

Partie kontrolne oznaczone są trwale w terenie i zaznaczone na mapie ochrony lasu. Za okresową aktualizację partii kontrolnych, wykonywaną nie rzadziej niż co 5 lat, odpowiedzialny jest nadleśniczy.

Do wykonania poszukiwań niezbędne są:

  • schemat rozmieszczenia powierzchni próbnych,
  • taśma miernicza lub sznurek o długości 35 m,
  • drewniane ramki o wymiarach 0,5 × 1 m, w liczbie 1-10 szt. (po jednej dla każdej osoby wykonującej poszukiwania),
  • tekturowe pudełka do zbierania i przechowywania zebranych owadów,
  • lekkie motyczki lub pazurki ogrodnicze do przeszukiwania ściółki i gleby,
  • nakolanniki,
  • ołówek, kartki papieru.

 

Podczas poszukiwania owadów, na wyznaczonych powierzchniach próbnych przeszukuje się ściółkę i glebę wyłącznie wewnątrz ramki, a na pięciu powierzchniach (o numerach nieparzystych) także całą powierzchnię pnia drzewa do wysokości 1,5 m, gdzie często zimują boreczniki.

Żywe okazy szkodliwych owadów (gatunki chronione nie podlegają zbieraniu) zebrane ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej umieszcza się w jednym tekturowym opisanym pudełku (nadleśnictwo, leśnictwo, oddział oraz numer partii kontrolnej). Pudełka z owadami należy dostarczyć do nadleśnictwa, które po ich sprawdzeniu - wraz w wypełnionym formularzem nr 11 przekazuje do właściwego terytorialnie ZOL.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia w stopniu słabym lub wyższym, konieczne jest objęcie poszukiwaniami sąsiednich drzewostanów (także metodą 10 powierzchni), tak aby wstępnie ustalić ogólną powierzchnię drzewostanów zagrożonych.